menu Christelijk Kindcentrum het saffier

Plusgroep

Een aantal leerlingen heeft extra uitdaging nodig. Voor hen is de plusgroep, een dagdeel per week, met extra ingewikkelde lesstof.

In de plusgroep kunnen de leerlingen kiezen uit extra vakken als techniek, wetenschap, Spaans of wereldoriëntatie. Daarnaast worden lessen onderzoekend leren gegeven. Tijdens deze lessen werken de leerlingen met hun eigen leervraag over een thema. Ze doen onderzoek door te kijken wat al bekend is van het onderwerp en gaan dan zelf op onderzoek uit.

Voor deze lesvorm is gekozen omdat hoogbegaafde leerlingen vaak veel interesse hebben in hoe de wereld in elkaar zit. Onderzoekend leren sluit ook aan bij het Voortgezet onderwijs, richting VWO. Leerlingen leren basiskenmerken van de wetenschap. Ook de 21e eeuwse vaardigheden komen aan de orde tijdens het onderzoekend leren. Bijvoorbeeld: kritisch denken, samenwerken en ICT vaardigheden of probleemoplossend denken.

Voor toelating tot de plusgroep wordt het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafden afgenomen of een onderzoek door een orthopedagoog. Wij werken samen met orthopedagogen van Florion.

De leerkracht voor de plusgroep is Trudy Bos.