menu Christelijk Kindcentrum het saffier

In dit plan wordt het beleid voor de komende vier jaar vastgesteld. In het schoolplan wordt het beleid voor de komende vier jaar vastgesteld.

In het schoolplan wordt de kwaliteit van het onderwijs beschreven op de volgende drie gebieden:

  • onderwijskundig beleid;
  • personeelsbeleid;
  • bewaking en verbetering van de kwaliteit.