menu Christelijk Kindcentrum het saffier

Kanjertraining

 

Op het Saffier werken we met de Kanjertraining om te groeien in vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.

We gebruiken de eerste 7 weken na de zomervakantie om actief aandacht te besteden aan de groepsvorming. Na de zomervakantie is het namelijk voor elke leerling weer een spannende start in een nieuwe groep, met nieuwe leerkrachten en leerlingen. We hebben deze weken aandacht voor kennismakingsspelletjes, groepsregels en schoolregels. We spreken verwachtingen uit, herhalen de regels van de Kanjertraining en de uitleg van de petten. Zo proberen we doormiddel van allerlei spelvormen en groepsactiviteiten een “eigen” groep te vormen.

 

Na deze weken van groepsvorming starten we met het vervolg van de Kanjertrainingslessen. De lessen hebben als doel de sociale vaardigheden van de leerlingen te versterken, het vertrouwen en de veiligheid in de klas en daarbuiten te bevorderen en de leerlingen te helpen om conflicten goed te kunnen aanpakken. De leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen.

 

We willen graag onze christelijke identiteit uitdragen in de manier waarop we met elkaar omgaan:

We hebben God lief en de naaste als onszelf.