menu Christelijk Kindcentrum het saffier

Visie en missie

Het Saffier is een gereformeerd kindcentrum. Wij verzorgen opvang en onderwijs aan kinderen van 0-12 jaar. Wij geloven dat wij allemaal geliefd zijn door God. We leven dit onze kinderen voor en leren hen dat zij geliefd zijn door God, dat ze zichzelf mogen liefhebben en dat zij anderen mogen liefhebben als zichzelf.

Onze missie is dat kinderen zichzelf en anderen waarderen als geliefde kinderen van God. Dat kinderen zichzelf en de wereld om hen heen ontdekken en zich ontwikkelen gericht op een plek in de samenleving.

Op Christelijk kindcentrum het Saffier geven wij bijbelgetrouw onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat kinderen mede eigenaar zijn van hun leerproces. Wij stimuleren een onderzoekende houding waarin de kinderen samen, in een klimaat van vertrouwen, hun mogelijkheden kunnen ontdekken en inzetten. Zo ontwikkelen zij zich tot wereldwijze kinderen van God.