menu Christelijk Kindcentrum het saffier

Visie en missie.

Het Saffier is een christelijk kindcentrum. Ons christen zijn is de basis van waaruit wij dingen doen. Dit geldt zowel voor de opvang als het onderwijs. Wij geloven dat we allemaal geliefd zijn door God, dit willen we de kinderen voorleven een meegeven. Dit niet alleen voor ons zelf maar gericht op een plek in de samenleving, dat is onze missie. Hierin willen we samen met ouders optrekken. We vragen dan ook van hen dat zijn onze missie met ons delen.

Om de kinderen voor te bereiden op een plek, als christen, in de samenleving hebben we keuzes gemaakt die naar ons idee hier aan bijdragen. We vinden het belangrijk dat kinderen mede eigenaar zijn van hun leerproces. We leren ze eigen doelen stellen en helpen hen om deze doelen te stellen en te halen. We stimuleren de onderzoekende houding bij de kinderen. Dit door ze nieuwsgierig te maken, vragen te laten stellen, kritisch te leren denken en onderzoeksvragen te laten formuleren. Daarnaast vinden we het van belang dat de kinderen samen, in een klimaat van vertrouwen, hun mogelijkheden kunnen ontdekken en inzetten. We werken daarom veel samen in kleine of grotere groepen, met leeftijdsgenoten of juist jongere of oudere kinderen. Dit allemaal zodat de kinderen op het Saffier zich ontwikkelen tot wereldwijze kinderen van God.