menu Christelijk Kindcentrum het saffier

Naschoolse opvang (BSO)

De naschoolse opvang begint aansluitend aan de eindtijd van de lessen. Kinderen van 4 tot 13 jaar zijn van harte welkom. De jongste kinderen worden door de pedagogisch medewerkers uit de groep opgehaald, de oudsten weten zelf de weg naar de BSO te vinden. De BSO heeft twee lokalen, één lokaal voor de jongsten en een tweede lokaal voor de oudste kinderen. Verder hebben we nog een kleine tussenruimte waar de oudere kinderen kunnen lezen, chillen of een (computer)spelletje doen. Op de BSO worden verschillende activiteiten georganiseerd en kinderen kunnen natuurlijk ook vrij hun tijd invullen. De BSO sluit om 18:15 uur.

 

Ontwikkeling stimuleren

We stimuleren het spelend onderzoeken van de wereld en dagen kinderen uit om hun eigen mogelijkheden en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zo dragen we bij aan hun groei, zelfredzaamheid, eigenheid en zelfvertrouwen. Dat doen we onder andere door allerlei leuke en spannende activiteiten aan te bieden en door gebruik te maken van methodes die aandacht besteden aan alle ontwikkelingsgebieden. In een veilige en ongedwongen sfeer, waarbij plezier voorop staat. Daarbij hebben we oog voor een veilige en tegelijkertijd uitdagende inrichting van onze binnen- en buitenruimtes. Onze medewerkers zijn opgeleid om de ontwikkeling van uw kind goed te volgen.

 

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden voor de BSO,  dan kan dat bij aanmelding van uw kind voor school direct geregeld worden.