menu Christelijk Kindcentrum het saffier

Peuteropvang

Peutergroep:

Op het Saffier is er bij de opvang van Doomijn twee keer in de week een peutergroep. Deze peutergroep wordt verzorgd door de medewerkers van Doomijn en is voor kinderen van 2 - 4 jaar, op woensdag en/of vrijdag van 8.30 - 12.30. In deze groep worden er aan de kinderen verschillende activiteiten aangeboden. . Daarbij wordt geprobeerd om iedere keer weer verschillende ontwikkelingsgebieden te stimuleren. U kunt uw kind aanmelden via het formulier dat toegevoegd is bij het inschrijfformulier van school. U kunt het formulier opvragen bij de directeur Janne-Machteld of bij de administratie - administratie.hetsaffier@florion.nl

Peuteropvang:

Naast de peutergroep is er op maandag, dinsdag en donderdag een peuteraanbod voor kinderen van 2 - 4 jaar. Bij het peuteraanbod neem je 5.30 uur af en je kind sluit aan bij de kinderen van het kinderdagverblijf. De peuters gaan dan met een leidster van het kinderdagverblijf naar een eigen ruimte en ze krijgen daar het zelfde aanbod als wat er tijdens de peuteropvang wordt aangeboden.

Voor de peutergroep kan als beide ouders werken een toeslag aangevraagd worden. Voor ouders die niet allebei werken is het mogelijk een subsidie aan te vragen bij de gemeente Zwolle. Om voor die subsidie in aanmerking te komen is men wel verplicht om twee dagdelen af te nemen. Bij het peuteraanbod binnen de opvang is geen aanvraag voor subsidie mogelijk. Wel gelden hier de regels voor het aanvragen van een toeslag in het kader van de wet Kinderopvang net als bij de peutergroep.

Voor meer informatie over deze vormen van opvang kunt u contact opnemen met de klantadviseur van Doomijn via telefoon: 038-4214521 of via mail: klantadvies@doomijn.nl.