menu Christelijk Kindcentrum het saffier

Voorschoolse opvang (VSO)

Het onderwijs start om 8:30 uur. Niet elke ouder heeft een baan die het toelaat om na 8:30 uur te starten. Voor deze ouders is de voorschoolse opvang een oplossing om zelf op tijd op het werk te zijn en de kind(eren) vanaf 7:30 uur bij de voorschoolse opvang te brengen. Bij de voorschoolse opvang worden de kinderen ’s morgens voor schooltijd opgevangen door de pedagogische medewerker van de opvang. Jonge kinderen tot 6 à 7 jaar worden door de medewerker naar de groep gebracht. De oudere kinderen gaan als het tijd is zelf naar hun groep toe.

 

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden voor de VSO,  dat kan bij aanmelding van uw kind voor school direct geregeld worden.