menu Christelijk Kindcentrum het saffier

Schoolraad

Kincentrum het Saffier maakt deel uit van Florion - geloofwaardig onderwijs. Ons christelijk kindcentrum heeft een schoolraad. Daarin zit een vertegenwoordiging van de ouders en van het team van het kindcentrum. Zij vergaderen maandelijks samen met de schooldirectie als schoolraad.

De oudergeleding van de schoolraad behartigt de belangen van de ouder en van het kind en de teamgeleding behartigt het belang van de personeelsleden. Als schoolraad denken we mee over belangrijke (beleids-) onderwerpen die op het kindcentrum aan de orde zijn. Ook vormt de schoolraad een schakel tussen de ouders en het centraal bestuur.

Medezeggenschap

Onderdeel van de schoolraad is de (wettelijk verplichte) medezeggenschapsraad. Een deel van de schoolraadleden zijn tegelijk ook medezeggenschapsraadslid. In de medezeggenschapsraad zitten zowel ouders als leerkrachten, waarbij geldt dat deze ouders geen lid hoeven te zijn van de schoolvereniging. De medezeggenschapsraad heeft t.a.v. beleidszaken van de school een aantal advies- en instemmingsrechten die zijn omschreven in het medezeggenschapsreglement van de schoolvereniging.


Ouderbetrokkenheid

Identiteit en ouderbetrokkenheid zijn belangrijk thema’s voor de schoolraad. Minstens één keer per jaar nodigt de schoolraad alle ouders van de school uit om daarover met elkaar door te praten. Ook vragen van ouders die de school betreffen kunnen op de schoolraad behandeld worden en kunnen worden gecommuniceerd naar de school.

Contact met de schoolraad: Heeft u vragen, reacties of suggesties, dan kunt u contact met ons opnemen via: sr.hetsaffier@florion.nl
Uiteraard kunt u ons ook aanspreken op het schoolplein. Uw meedenken wordt op prijs gesteld!


Even voorstellen...

Wie zitten er in de schoolraad van Christelijk kindcentrum het Saffier:

Chris Fokkens, ouder (voorzitter). Ik ben gelukkig getrouwd met Yvonne en vader van Esmée (9), Jesse (7) en Rens (4). In het dagelijks leven werk ik als adjunct in het VMBO onderbouw op het Greijdanus College in Zwolle. Ik vind het fijn om op deze manier iets te kunnen bijdragen aan de school. Mocht u iets willen vragen of mij iets mee willen geven voor de schoolraad, schiet me gerust even aan.

Gerdien Veldink, ouder. Mijn naam is Gerdien Veldink. Ik ben getrouwd met Marcel en moeder van Mirthe (groep 6) en Ruben (groep 3).
Als gezin wonen we sinds 2009 in Stadshagen. Ik werk bij Karakter Zwolle (kinder-en jeugdpsychiatrie) als sociotherapeut op een dagbehandeling voor jongeren. Ook door mijn werk weet ik hoe belangrijk het is dat de stem van ouders wordt gehoord en dat de schoolraad hiervoor een mooi middel is.
Vandaar dat ik deel wil nemen aan de ouderraad van deze school. Omdat ik niet ervaren ben in onderwijsland kijk ik met een frisse blik en wil ik op deze manier de visie van de ouders inbrengen. Om de ouders goed te kunnen vertegenwoordigen, hoop ik dat mensen mij weten te vinden wanneer er dingen spelen waar je als ouder niet tevreden over bent. Maar zeker ook over zaken waar je wel blij mee bent. Dus schiet mij vooral aan op het plein, of zoek op een andere manier contact, zodat we samen een bijdrage kunnen leveren aan deze belangrijke plek voor onze kinderen. Naar mijn idee biedt een nieuwe school met een nieuwe schoolraad uitdaging en mooie kansen, ik heb er zin in.

Mathilde Wiersema, ouder. Even voorstellen: Mijn naam is Mathilde Wiersema. Ik ben getrouwd met Gert en samen hebben we 4 kinderen, in de leeftijd van 8 tot 18 jaar. ik heb ruim 20 jaar in het basisonderwijs gewerkt en heb momenteel zitting in de Participatieraad van de gemeente Zwolle, een soort advies- orgaan van B en W. Ik hoop een goede bijdrage te kunnen leveren aan het reilen en zeilen van de school.

Esther Korterink, ouder. Mijn naam is Esther Korterink. Ik ben getrouwd met Gerjon en moeder van Myrthe (9 jaar, groep 6), Yanick (6 jaar, groep 3) en Noah (1, KDV). Alle drie de kinderen gaan naar het IKC het Saffier en ik zie dus vanuit verschillende invalshoeken hoe kinderen hier onderwijs/verzorging krijgen. Dat leek mij een goede reden om deel te nemen aan de schoolraad. Met plezier zal ik de ouders vertegenwoordigen en hoop een goede bijdrage te mogen leveren. Wellicht dat mijn werkervaring met iets oudere kinderen nog van pas komt hierin. Ik werk namelijk als docente Frans in het voortgezet onderwijs.

Esther Bijsma, leerkracht. Mijn naam is Esther Bijsma, 42 jaar en getrouwd met Maurits. Samen hebben we drie kinderen waarvan de jongste nog op de
basisschool in groep 8 zit. De andere twee zitten op het voortgezet onderwijs. Zelf sta ik, met veel plezier, als leerkracht voor groep 1/2. In de
schoolraad mag ik mijn collega's vertegenwoordigen. Ik wil graag meedenken met allerlei zaken die school betreffen en ik vind het leuk om dit samen met ouders te mogen doen. Dus mocht u iets willen weten of heeft u een onderwerp dat interessant is voor de schoolraad, laat het maar even weten. Ik neem het graag mee naar de schoolraad.